nordsjaelland

Vilkår & Betingelser

Vilkår og betingelser for Profiler & Optagelser

Dato for sidste revision; d. 2 august an, 2022.

Begrænsning af område og branche
Nordonline er en portal for et lokal område, derfor er det kun muligt at tilmelde profiler, firma, virksomheder og orginasationer, hvis dette ligger i en af følgende 12 kommuner Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Frederiksværk-Hundested, Furesø, Gribskov, Helsingør, Hillerød, Hørsholm, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk. Undtagelsesvis vil der være ganske få områder med mulighed for optagelse udenfor den geografisk afgrænsning disse godkendes specifikt af Nordonline. 

 

Korrekte oplysninger
Ved oprettelse på Nordonline.dk bekræfter man samtidig, at indtastede data og firma oplysninger er korrekte og i overensstemmelse med gældende love.

Nordonline dækker Nordsjælland, attraktioner, seværdigheder, kultur, events, deals, overnatning, restauranter og spisesteder, se vilkår og betingelser herom.

Materiale Rettigheder
Alle materialer som er tilsendt Nordonline, (herunder men ikkebegrænset til; beskrivelse, slogan, biografi, billeder mm.) Tilhører de firmaer som har indsendt disse. Alle firmaer som opretter en Profil eller Profil side må kun indsende materialer, som det pågældende firma har rettigheder til at bruge.

Betaling
Alle Profiler sider er sponsoreret af et lokalt firma, derfor er den service gratis for Nordonlines alm. brugere. Hvis sponsoratet ikke kan fornyes, så kan en eventuel brugerbetaling for NordProfil og/eller Profil side blive aktuel. Hvis det bliver aktuelt, så er det altid helt valgfrit, om man ønsker, at fortsætte med sin profil og dermed betale for denne service. Der er derfor ingen former for afmelding/opsigelsesfrist eller tilmeldingsgebyr.

Rettelser
Alle tilmeldte firmaer skal sikre at alt indsendt data er korrekt, men ved fejl indtastning, hvis firma flytter adresse eller får nyt telefonnummer, så vil Nordonline gerne lave rettelse på tilmeldte Profiler uden ekstra omkostninger, dog i et omfang af maximalt 1-3 gange pr år. Alle rettelser vil blive lavet hurtigst muligt. Der kan dog gå op til 15 arbejdsdage før rettelserne bliver synlige.

Hvis et firma ønsker at få fjernet en Profil, så skal dette meddelelse til Nordonline.dk og som hurtigst muligt vil fjerne siden fra Nordonline, der kan dog gå længere tid inden siden bliver fjernet fra eksterne søgemaskiners søgeresultater, dette råder Nordonline ikke over.

annoncering

Ved lukning af firma
Alle tilmeldte er forpligtet til ved lukning af firmaet, at meddele dette til Nordonline, så Profilen kan blive lukket ned, så Nordonlines brugere ikke finder lukkede firmaer i en søgning.

Fjerne indhold
Nordonline forbeholder sig ret til enhver tid at fjerne en Profil eller indhold på disse.

Nordonlione forbeholder sig alle rettigheder til enhver tid at kunne ændre i vilkårene for brug af Nordonline og vilkår og betingelser for Profiler. Nedlagte/slettede profiler kan ikke rejse krav om godtgørelse af nogen art.

Data information
Der må ikke indsamles data, indhold eller oplysninger uden de tilmeldte firmaers og vores skriftlige tilladelse. Tredjemands misbrug Nordonline.dk påtager sig intet ansvar for tredjemands misbrug af materiale fra profiler på Nordonline.dk

Vilkår og betingelser, private policies, all rights reserved, nordonline

The General Data Protection Regulation (GDPR)
Nordonline.dk følger gældende GDPR og har en sikker SSL krypteret forbindelse af data på hjemmesiden. 

Besøgende
Der er ingen garanti for antal besøgende på profiler og hvordan disse kontakter de tilmeldte firmaer.

Afvisning af profil
Nordonline.dk forbeholder sig retten til at afslå en anmodning om oprettelse af enhver Profil og annonce, hvis denne ikke passer til en Nordonline brand og profil. Dette afgøres suverænt af Nordonline.dk og Nordonline.dk er ikke påkrævet en begrundelse herom.

Tidshorisont for oprettelse
Der kan gå op til 15 arbejdsdag inden profilen bliver synlig online. Det bestræbes dog på, at gøres hurtigst muligt.

Kundepolitik
Alle oplysninger, du måtte afgive til Nordonline.dk, behandles med diskretion. Oplysningerne benyttes kun internt, og vi gør alt, hvad vi kan for at beskytte og hemmeligholde dine data. Vi garanterer, at vi aldrig videregiver oplysninger til andre. Vi forbeholder os dog retten til at ændre vores kundepolitik.

Dine Rettigheder

Som registreret på Nordonline har du en række rettigheder, som vi til enhver tid sikre opfyldelse af.

Du har ret til at anmode os om følgende:
• At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata
• At få slettet persondata

Sikkerhed
Vi gør vores bedste for at holde Nordonline sikkert, men vi kan ikke garantere det.
Du vil ikke sende eller på anden måde efter uautoriseret kommerciel kommunikation (som spam) på Nordonline.dk eller til tilmeldte firmaer.

Forbehold for ændringer
Nordonline.dk forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt at ændre, forandre eller opdatere disse bestemmelser, og du er ved tilmelding og brug af Nordonline – indforstået med at være omfattet af sådanne ændringer, forandringer eller opdateringer og frasiger sig retten til at blive informeret.

annoncering

Se også