Warning: The use statement with non-compound name 'AllowDynamicProperties' has no effect in /var/www/nordonline.dk/public_html/wp-content/plugins/wp-user-frontend/wpuf.php on line 37
Sø i Nordsjælland - Nordsjælland
nordsjaelland

Søer i Nordsjælland

De to største søer i Danmark ligger i Nordsjælland

De to største søer i Danmark ligger i Nordsjælland og hedder Arresø og Esrum Sø.  Der er ca. 120.000 sø i danmark større end 100 m².

Arresø
Arresø har afløb til Roskilde Fjord gennem Arresø Kanal i Frederiksværk. Langs Arresøs vestside er der flere højdedrag, fx. Maglehøj og Arrenakke Bakker, hvorfra der er en fornem udsigt over søen. Øst for Frederiksværk strækker halvøen Arrenæs sig ud i Arresø. Arresøsti er oprettet af Frederiksborg amt og stien går hele vejen rundt. Arresø er ret lavvandet med ofte grumset vand. Spildevand har i perioder har forsynet søen med ekstra næringsstoffer, der har skabt voldsom algevækst. Det har ændret på fuglelivet og der kan nu opleves flere af andre fugle som ørne, hejrer, terner og skarver.

Arresø

Esrum Sø